Clear Lung and Detoxicity Formula

  25.00 $ 25.00 $ 25.0 CAD

  25.00 $

  Option not available

  This combination does not exist.

  Add to Cart

  Clear lung and detoxicity herb decoction.
  Price currency is Canadian Dollar.
  Regular price of $25 (CAD), Product unit is package (bag) .

  Function: Clear lung and Detoxicity
  Combination: Ma Huang, Zhi Gan Cao, Xing Ren, Sheng Shi Gao(decocted first), Gui Zhi, Ze Xie, Zhu Ling, Bai Zhu, Fu Ling, Chai Hu, Huang Qin, Jiang Ban Xia, Sheng Jiang, Zi Wan , Kuan Dong Hua, She Gan, Xi Xin, Shan Yao, Zhi Shi, Chen Pi, Huo Xiang.